24.10.2020-3.01.2021 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 1-8) 24.10.2020-3.01.2021 r. - Nauczanie zdalne (klasy 1-8) 23.12.2020-1.01.2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna 4-17.01.2021 r. - Ferie zimowe

Odbiór świadectw (zakończenie roku szkolnego)

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w szkole nie odbędzie się uroczystość zakończenie roku szkolnego.

piątek 26 czerwca 2020 r. wydane zostaną uczniom (rodzicom i opiekunom uczniów) świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły.

Odbiór świadectw przez uczniów poszczególnych klas zorganizowany został w różnych godzinach:

 

Piątek (26.06)

9.00

Klasa 1

9.30

Klasa 2

10.00

Klasa 3

10.30

Klasa 5

11.00

Klasa 6

11.30

Klasa 7

12.00

Klasa 8

 

Odbiór świadectw odbędzie się z zastosowaniem rygoru sanitarnego, tj.:

  • uczniowie poszczególnych klas przychodzą na wyznaczoną godzinę,
  • uczniowie odbierający świadectwa muszą być zdrowi,
  • odbiór świadectw przez uczniów odbędzie się na boisku szkolnym (w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiór nastąpi w budynku szkoły),
  • świadectwa, dyplomy i podziękowania przekaże uczniom wychowawca oddziału,
  • konieczne jest zachowanie dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m,
  • po odebraniu świadectw uczniowie powinni rozejść się do domu i nie tworzyć grup.