24.10.2020-3.01.2021 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 1-8) 24.10.2020-3.01.2021 r. - Nauczanie zdalne (klasy 1-8) 23.12.2020-1.01.2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna 4-17.01.2021 r. - Ferie zimowe

  Szkolny Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Szafa Pani Wiosny” 

Konkurs był adresowany tylko do dzieci klas1-3 uczęszczających na terapię logopedyczną w Szkole Podstawowej nr1 w Malborku.

Celem konkursu było rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości dzieci z trudnościami artykulacyjnymi, prezentacja umiejętności oraz zdolności plastycznych, a także wspólna praca logopedy, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.

Na konkurs dzieci nadesłały pracę plastyczną ilustrującą szafę Pani Wiosny, a w niej odzież, obuwie i nakrycia głowy   z elementami wiosennymi itp.  zawierające w swej nazwie głoski z szeregu syczącego (s, z, c, dz) i/lub szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż) ćwiczone przez dziecko na zajęciach terapii logopedycznej.  Zadaniem dzieci było tak zaprojektować pracę, aby przy jej pomocy usprawniać najtrudniejsze dźwięki w naszym ojczystym języku, czyli "szumki" i "syczki". Brzmi niejasno, prawda?

Najmłodsi dali radę. A dokładnie było ich pięcioro. Stworzyli wyjątkowo ciekawe i barwne prace plastyczno-logopedyczne. Na kolorowych kartkach powstały szafy pełne wiosennych "ciuszków".

Logopeda zdecydował, iż wszyscy uczestnicy staną na podium otrzymując I miejsce.

A oto laureaci:

Aleksander Piwiński z kl.1a

Julia Sadowska z kl. 1b

Oliwia Bajno z kl.1b

Julia Zaborowska z 1b

Hanna Chrobak z 3b

Wszystkim serdecznie gratuluję! Niestety z powodu zaistniałej sytuacji nie będzie uroczystego zakończenia konkursu, a dyplomy i nagrody zostaną rozesłane pocztą.

Zapraszam do udziału w drugiej edycji konkursu, który odbędzie się za rok!