24.10.2020-3.01.2021 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 1-8) 24.10.2020-3.01.2021 r. - Nauczanie zdalne (klasy 1-8) 23.12.2020-1.01.2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna 4-17.01.2021 r. - Ferie zimowe

Szanowni Państwo

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku, działając na podstawie §18 ust.2a rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 i 1386), informuje o częściowym zawieszeniu zajęć szkolnych w naszej placówce. Od dnia 20 października 2020 r. (wtorek) do dnia 23 października 2020 r. (piątek) zajęcia w szkole odbywać się będą w formie hybrydowej.

 

Zawieszenie zajęć spowodowane zostało pogarszającą się błyskawicznie sytuacją epidemiczną na terenie szkoły. Z powodu zarażenia wirusem COVID-19 dniu 16 października izolacją objęto nauczyciela, a 18 października - ucznia. W ciągu ostatnich 48 godzin kwarantanną epidemiczną objętych zostało w szkole kolejnych 28 uczniów oraz 13 nauczycieli (na 32 zatrudnionych). W tej sytuacji dalsze prowadzenie zajęć stacjonarnych w szkole okazało się niemożliwe, a dalsze przebywanie uczniów i pracowników w szkole mogło zagrozić ich zdrowiu.

 

Klasy 1-3

Zajęcia w klasach 1-3 odbywają się bez zmian – w formie stacjonarnej. Uczniowie przychodzą na zajęcia zgodnie z tygodniowym planem zajęć zamieszczonym w dzienniku elektronicznym.

Bez zmian działa świetlica szkolna, biblioteka, stołówka, a także psycholog i logopeda.

 

Klasy 4-8

Zajęcia w klasach 4-8 odbywają się w formie zdalnej. Uczniowie przebywają w domu i realizują zajęcia zgodnie z ich planem lekcji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams, dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej i strony internetowej szkoły.

Uczniowie klas starszych, którzy dotąd korzystali ze stołówki zostali wyprowiantowani na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych.

Bez zmian działa biblioteka i psycholog szkolny.

 

Sekretariat szkoły pracuje normalnie.

 

Z poważaniem

Sławomir Kempa

 dyrektor